Info voor ouders

Gamen kan erg centraal in het leven van een jongere komen te staan en hierdoor een impact hebben op verschillende levensdomeinen: hobby’s en andere interesses die wegvallen, verminderd functioneren op school, verandering van gedrag, ruzies met gezinsleden,…

Spreken over gamen

Voor de jongere is er vaak niets aan de hand omdat deze nadelen (nog) niet ervaren worden. Ouders krijgen er op hun beurt weinig vat op omdat ze over onvoldoende basiskennis beschikken over games en gamen. Hierdoor hebben ze weinig zicht op de evolutie die de jongere doormaakt in de gamebeleving en kan het gamen onzichtbaar uitgroeien tot een verslavingsprobleem. Belangrijk is dat ouders deze veranderingen tijdig opmerken en er gepast op reageren. Onderzoek toont aan dat net zij een belangrijke actor zijn. Het gamen gebeurt immers thuis. In gesprek gaan met je kind over wat, hoe en met wie hij gamet is belangrijk, zodat je kan inschatten of het gamen ook een gezond onderdeel is in zijn leven en het nog voldoende beheersbaar is. Natuurlijk vraagt dit extra aandacht van vele ouders. Om hier in te slagen, dienen ouders dus ‘gamewijs’ gemaakt te worden. Ze worden als het ware wegwijs gemaakt in de wereld van hun gamende kind en krijgen inzicht in deze leefwereld. Verder worden ze bewust van de risico ’s van overmatig gamen en krijgen ze instrumenten aangereikt om het thema bespreekbaar te maken met hun gamende kind. Als ze op een gamewijze manier opvoeden, kan het gamen een leuke tijdsbesteding zijn.

Gamet mijn kind te veel?

Een zelftest die een beeld geeft van hoe groot de impact van gaming is op het alledaagse leven.  Vul deze zelf in voor je kind en laat je kind hem invullen, bekijk de verschillen en spreek over jullie kijk op het gamen in huis.

Blijf als ouder geen N00b!  leer bij over de games die je kind speelt en zoek naar informatie over de games die hij of zij wil spelen. Geïnformeerde ouders kunnen beter het gesprek aangaan met hun kind dat een voorliefde heeft voor games.  Meer info is hier te vinden.

Op zoek naar hulp?

Indien je als ouder nog steeds vragen hebt over gamen en je bent op zoek naar professionele hulpverlening, dan kan je in deze link nagaan welke hulpverlening er in jouw eigen regio is.