Over Reboot

Reboot kadert binnen het gedachtengoed van peersupport en vroeginterventie. Met dit project willen we jongeren die risicovol of problematisch gamen, stimuleren om op een actieve, creatieve en reflectieve manier samen met leeftijdsgenoten op zoek te gaan naar alternatieve vrijetijdsbestedingen naast gamen. Daarnaast stimuleren we hen om meer contact (offline) te nemen met leeftijdsgenoten. Dit vanuit een ervaringsgerichte insteek, zonder de therapeutische kijk te verliezen.

DOELGROEP

De doelgroep bestaat uit risicovolle en problematische gamers tussen 15 en 18 jaar. 

Reboot begon enkele jaren geleden als een uit te werken gedachte: wat als we de gamers nu eens mee op pad nemen in plaats van hen te vertellen dat alternatieve activiteiten en real life ontmoetingen ook leuk kunnen zijn? Tijdens het onderzoek over vroeginterventiemethoden bij riskant gamegebruik van Huub Boonen aan de UC Leuven-Limburg in 2015 werd het antwoord concreter. Gamers staan in de beginfase van overmatig gamen niet open voor hulpverlening, maar zien wel heil in het samenbrengen van gamers om te leren en samen dingen te ondernemen. Na een zoektocht naar financiële steun, was het eerste Rebootkamp, met dank aan het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media (Minister Gatz) geboren.

DOELSTELLINGEN

  • Deelnemers treden uit hun gamezone en (her)ontdekken zichzelf en hun interesses.
  • Deelnemers ervaren dat vrije tijd anders en met anderen ingevuld kan worden.
  • Deelnemers komen tot zelfinzicht op vlak van gamen en de impact ervan op het dagelijks leven.
  • Deelnemers krijgen inzicht in het uitbouwen van een netwerk om nieuwe initiatieven mee aan te vangen.
  • Deelnemers worden na afloop van het Rebootkamp gemotiveerd om samen offline initiatieven verder te zetten.

OPZET

Tijdens een Rebootkamp komen deelnemers in contact met leeftijdsgenoten die een zelfde passie hebben voor gamen en waarbij de balans met een offline leven dreigt te worden verstoord of verstoord is. Er wordt gewerkt met groepssessies met oog voor het individu, groepsdynamica en zelfontdekking. Jongeren worden aangemoedigd om het kampprogramma mee vorm te geven. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actie ondernemen en leren initiatief te nemen tijdens de duur van het kamp. Er is een beperkte mogelijkheid tot gamen en het delen van de spelervaring met anderen en met de begeleiders. Dit om de jongeren aan te leren dat gamen op zich wel kan, maar bewuster en met mate.

WAAROM REBOOTEN?

Praktijk- en onderzoekservaringen hebben ons geleerd dat gamers in de beginfase van overmatig gamen niet makkelijk openstaan voor het klassieke vroeginterventie- of hulpverleningsaanbod. Risicovolle gamers blijken eerder nood te hebben aan toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Dit omdat het reguliere vrijetijdsaanbod soms onvoldoende aansluit, zelfvertrouwen in offline activiteiten laag is, men moeilijk tot initiatief komt om effectief te veranderen en er weinig offline ondersteunend contact is.

Tijdens Reboot leren jongeren de valkuilen kennen van het gamen en worden ze bewuster van hun gamegedrag. Dit heeft tot doel om een gezondere balans op te maken tussen een online en offline netwerk. Deze methodiek bevindt zich in een experimentele fase. Met toekomstige ervaringen kan deze methode in de toekomst meer onderbouwd worden.