Privacy & Cookiepolicy

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Bij het gebruik van externe afbeeldingen op deze site gaat het om rechtenvrije afbeeldingen of beelden waarvoor via aankoop de nodige eigendomsrechten betaald werden. 

Aansprakelijkheid voor externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacy

Reboot hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wil hierover transparant communiceren. Via deze privacyverklaring wil de Reboot gebruikers informeren over welke persoonsgegevens er worden verzameld en waarom, hoe deze gebruikt worden en hoe hiermee wordt omgegaan. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect toelaten om jou als persoon te identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,…).

De informatie die wij van de gebruikers van de website krijgen wordt altijd vertrouwelijk behandeld en wordt in geen geval gedeeld met derden. Voor onderzoeksdoeleinden kunnen gegevens van gebruikers op groepsniveau verzameld worden, maar deze gegevens zijn nooit te herleiden tot een bepaald persoon.

Welke gegevens houden we wij?
Als je je aanmeldt bij Reboot houden we administratieve, sociale en (para)medische gegevens bij die noodzakelijk zijn voor deelname aan Reboot en de begleiding van de betrokken deelnemers. Persoonsgegevens verkregen via online aanmeldformulieren worden per e-mail onmiddellijk doorgezonden naar een medewerker van de CAD Limburg (of andere betrokken organisatie).

 • Geboortedatum
 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Land van herkomst
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Officiële en feitelijke verblijfplaats
 • Leefsituatie
 • Werksituatie of gegevens school
 • Burgerlijke staat (enkel bij volwassenen)
 • Opleidingsniveau en onderwijsfase
 • Hoofdberoep en inkomsten (enkel bij volwassenen)
 • Medicatie
 • Andere betrokken hulpverlening
 • Gegevens vader en moeder + eventuele nieuwe partners (enkel bij kinderen)

Cookies

Om een optimale service te bieden, maken we gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand je via e-mail zou kunnen contacteren. Je hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Cookies zijn niet essentieel om de Reboot-website te bezoeken.

Tarieven op de site

Gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door CAD. CAD is geenszins verantwoordelijk voor mogelijks foutieve informatie.